logo

Indické chlebové placky jsou nekvašené ploché placky, které sepoužívají také k přidržení nebo nabírání jídla, takže nahrazují talíře, nože a vidličky. Používané trouby jsou často vyrobeny z hlíny nebo cihel a staví se do vyhloubených jam. Některé chleby se připravují tak, že se prostě připlácnou na horkou zeď této trouby. Indické placky by se měli připravovat těsně před konzumací a podávat ještě teplé.  Druhy indického chleba jsou například Bhútory, Čapátí nebo Nán. 

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Indické chlebové placky. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Indické chlebové placky samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Indické chlebové placky zde již hledalo 6323 uživatelů před vámi.