logo

Je způsob připravování pokrmů, při kterém dochází k nabývání surovin co do velikosti. Způsob tohoto druhu přípravy pokrmů se využívá u surovin jako jsou např.: rýže, žito a mnoho dalších zástupců obilovin. Jídlo připravované metodou pufování se hojně využívá při zdravé výživě a dietách. Pufování probíhá za vysokého tlaku a teploty od 150°C a víc. Dochází tak k vypařování tekutin z pufované suroviny. Tento způsob přípravy pokrmů trvá několik málo vteřin a výhodou je, že surovina neztrácí na látkách, které obsahuje.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Pufování. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Pufování samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Pufování zde již hledalo 1003 uživatelů před vámi.