logo

Precedens nebo precedent (z lat. praecedere, předcházet) znamená předchozí, dřívější obdobný případ. Pokud se tedy řekne, že situace nemá precedens, pak je tím myšleno to, že situace se nikdy dříve nenaskytla nebo neobjevila.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Precedent. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Precedent samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Precedent zde již hledalo 413 uživatelů před vámi.