logo

Je štětka z husího peří na potírání pokrmu olejem. V dnešní době se používají spíše syntetické štětce.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Mašlovačka. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Mašlovačka samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Mašlovačka zde již hledalo 4255 uživatelů před vámi.