logo

ISASC je zkratka pro Mezinárodní společnost sběratelů starožitných vah. Byla založena v roce 1978, její sídlo je v Chicágu. Jejím účelem je pěstovat dorozumění mezi sběrateli a rozšiřovat znalosti o váhách a závažích.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova ISASC. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín ISASC samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo ISASC zde již hledalo 193 uživatelů před vámi.