logo
IRRI je zkratka pro mezinárodní organizaci pro výzkum rýže se sídlem v Los Banos na Filipinách.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova IRRI. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín IRRI samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo IRRI zde již hledalo 87 uživatelů před vámi.