logo

Invertáza je enzym, který se používá pro štěpení (rozklad) sacharózy na glukózu a fruktózu. Takováto výsledná směs glukózy a fruktózy se pak označuje jako "tekutý invertovaný cukr". Včelaři jí používají pro jarní podněcování včel místo medu. Také se široce používá v potravinářských výrobách.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Invertáza. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Invertáza samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Invertáza zde již hledalo 411 uživatelů před vámi.