logo

Hřib kovář je jedlá houba příjemné vůně, po naříznutí ihned modrá. Při konzumaci je nutná delší tepelná úprava, poněvadž syrový nebo nedovařený může vyvolat trávicí potíže.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Hřib kovář. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Hřib kovář samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Hřib kovář zde již hledalo 1012 uživatelů před vámi.