logo

Hrachor lesní je popínavá rostlina s úponky která vyrůstá volně v krajině. Je pěstována na polích jako krmivo pro dobytek. Hrachor je nenáročný na zásobení půdy vláhou, živinami a její hodnotu pH, snáší i částečný stín. Dalšími druhy hrachoru jsou např. černý, jarní, bahenní, panonský nebo luční.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Hrachor lesní. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Hrachor lesní samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Hrachor lesní zde již hledalo 285 uživatelů před vámi.