logo

Hostie (z lat. hostia oběť, obětní zvíře) označuje v křesťanské tradici chléb připravený ke slavení eucharistie. Hostie má kruhový tvar, který je často vyzdoben křesťanskými symboly. Podává se věřícím při bohoslužbách vkládáním do úst.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Hostie. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Hostie samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Hostie zde již hledalo 951 uživatelů před vámi.