logo

Holubinka je rod vyšších hub, které jsou spolu s rodem ryzec řazeny do čeledi holubinkovité. Praktický význam (pro člověka) spočívá především ve vynikající chuti většiny druhů holubinek a tedy možnosti kuchyňského zpracování všemi možnými způsoby. Pro charakteristické znaky čeledi zkušení houbaři holubinky člení na jedlé a nejedlé dle chuti.  Jejich jedlost a nejedlost se totiž dá určit přímo z chuti syrové houby. Pokud zanechává plodnice palčivou stopu na jazyku, jedlá není. Mezi jedlé holubinky patří holubinka bukovka, holubinka černající, holubinka kolčaví, holubinka mandlová, holubinka namodralá, holubinka nazelenalá, holubinka olivová, holubinka osmahlá, holubinka zlatožlutá.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Holubiky. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Holubiky samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Holubiky zde již hledalo 246 uživatelů před vámi.