logo
Kůzle - nářečně.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Heprle. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Heprle samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Heprle zde již hledalo 159 uživatelů před vámi.