logo

Jo to etiketa, která stvrzuje, že při výrobě tzv. koscher (košér) speciality nebyly použity suroviny nebo zařízení, která by odporovala předpisům židovské víry.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Hechšer. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Hechšer samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Hechšer zde již hledalo 433 uživatelů před vámi.