logo

Lepek je směs dvou bílkovin, gliadinu a gluteninu, které se nacházejí společně se škrobem v endospermu semen některých obilnin, především pšenice, žita a ječmene. Dobrý lepek dává těstu pružnost a gumovost, která se projeví i na výsledném pečivu. Množství lepku v mouce se udává v procentech, kvalita lepku je udávána pomocí bezrozměrné veličiny gluten index.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Gliadin. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Gliadin samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Gliadin zde již hledalo 267 uživatelů před vámi.