logo

Geneticky modifikovaný organismus (GM organismus, GMO) je organismus, jehož genetický materiál (tedy DNA, příp. RNA u RNA virů) byl úmyslně změněn, a to způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací. V současnosti jsou genetické modifikace předmětem mnoha diskuzí.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Geneticky modifikovaný organismus. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Geneticky modifikovaný organismus samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Geneticky modifikovaný organismus zde již hledalo 457 uživatelů před vámi.