logo

Jsou chemické látky, kterým jsou připisovány škodlivé zdravotní účinky včetně vzniku rakoviny. Proto je jejich množství v potravinách limitováno. Ftaláty člověk do svého těla může vstřebávat třemi různými způsoby. Za prvé vdechováním z kontaminovaného ovzduší, kdy se ftaláty dostávají přes plíce do krevního oběhu. Za druhé přímým kontaktem se sliznicí se ftaláty přenáší přímo do krve. A v neposlední řadě se ftaláty nacházejí v potravinách balených do PVC jako je např. Termix nebo v příliš tučných výrobcích, odkud se přes sliznici v trávicím ústrojí dostávají do krevního oběhu. Důležité je vědět, že 60 až 90 % přijatých ftalátů se z těla vyloučí ven během 24 hodin, zbytek se dále hromadí v organismu.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Ftaláty. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Ftaláty samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Ftaláty zde již hledalo 245 uživatelů před vámi.