logo

Pod pojmem fermentace se myslí přeměna cukru na alkohol za pomoci kvasinek. Přesnější popis by zněl, že se jedná o chemickou přeměnu sacharidů na alkohol či kyseliny.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Fermentace. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Fermentace samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Fermentace zde již hledalo 405 uživatelů před vámi.