logo

Fauna je souhrnné označení té části přírody, kterou se zabývá zoologie, to znamená živočichy. Souvisejícím termínem je flóra, používaná naopak v botanice. Ve starořímské terminologii to byla bohyně plodnosti, ochránkyně zvířat.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Fauna. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Fauna samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Fauna zde již hledalo 368 uživatelů před vámi.