logo

Je to jedna z mezinárodních odborných organizací přidružených k OSN. Je to organizace pro výživu a zemědělství, jejímž cílem je zvyšování úrovně výživy i životní úrovně národů, zajišťovat zvyšování efektivnosti výroby a distribuci potravin i zemědělských produktů a také zajištění dostatku potravin a pitné vody pro obyvatelstvo rozvojových zemí. Má sídlo v Římě, založená byla v roce 1945.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova FAO. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín FAO samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo FAO zde již hledalo 407 uživatelů před vámi.