logo

Je plod kultivaru 'Etrog' citrusové rostliny zvané cedrát. Je to ovoce používané v židovských zemích při náboženských slavnostech.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Etrog. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Etrog samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Etrog zde již hledalo 356 uživatelů před vámi.