logo

Dršťky jsou vyráběny z předvařených předžaludků skotu (čepec, bachor a kniha). Výroba spočívá ve vyprázdnění obsahu a vyprání zbytků potravy skotu po porážce. Následuje praní v několika cyklech, kde se docílí zbavení nečistot z čisté svaloviny. Svalovina předžaludků je bílá, z vnější strany hladká a z vnitřní s texturou dle druhu předžaludku. Svalovina se nakrájí na malé nudličky, které jsou nazývány dršťkami a jsou hlavní surovinou pro výrobu dršťkové polévky.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Dršťky. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Dršťky samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Dršťky zde již hledalo 476 uživatelů před vámi.