logo

Patří mezi obávané znečisťovatele prostředí, které se z organismu velice těžce vylučují. Dostávají se do těla kontaminovanou potravou, vdechováním a dotekem přes kůži. Tyto jedy se hromadí v lidském tuku, odkud se pak během let pomalu uvolňují. Dioxiny jsou dnes klasifikovány jako karcinogen první třídy. Dioxiny vznikají při bělení papíru, při spalování chlorovaných organických látek, při likvidaci elektronických odpadů, vznikají při výrobě PVC, hnojiv pro zemědělství a léčiv. Dioxiny se v těle usazují a hromadí a není téměř žádná možnost jejich hladinu v těle snižovat. Jednou z možností je Chlorella pyrenoidosa, sladkovodní řasa.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Dioxiny. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Dioxiny samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Dioxiny zde již hledalo 304 uživatelů před vámi.