logo

Je hlavní jídlo podávané odpoledne nebo navečer. Ve Francii je vlastně obědem podávaným k večeru. U nás a i jinde ve střední Evropě se rozumí slovem dîner hostina většího slavnostního rázu, pořádaná buď v poledne nebo častěji odpoledne od 3–5 hodin.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Dîner. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Dîner samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Dîner zde již hledalo 193 uživatelů před vámi.