logo

Je soubor opatření jejichž cílem je hubení obtížných a epidemiologicky závažných členovců a hmyzu. Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí preventivně v přírodě (např. postřik ploch po povodních k zamezení komáří epidemie). Hmyz a jiní členovci jsou významným přenašečem chorob a způsobují škodu na potravinách, surovinách, výrobcích apod. Metody dezinsekce jsou a) mechanické: běžný úklid, likvidace jednotlivých kusů, mechanické lapače, b) biologické: využití přirozené mezidruhové predace, navození patologických stavů způsobujících úhyn nebo nedokončení vývoje, c) fyzikální: vysoká teplota obecně, sluneční záření, ionizující záření, ostatní záření, ultrazvuk, elektrický proud (pasti), d) chemická: použití chemických látek - insekticidů, které zabíjejí hmyz při dotyku, či požerové, jestliže je hmyz pozře.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Dezinsekce. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Dezinsekce samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Dezinsekce zde již hledalo 387 uživatelů před vámi.