logo

Je ničení vegetativních a patogenních mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních metod. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí (nemocnice, výroba potravin a léčiv). Dezinfekci lze také definovat jako Čištění předmětu od některých nebo všech patogenních organismů, které mohou způsobit infekci.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Dezinfekce. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Dezinfekce samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Dezinfekce zde již hledalo 363 uživatelů před vámi.