logo

Znamená v biologii neživou organickou hmotu. Patří sem např. organismy v různém stupni rozkladu nebo výkaly.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Detrit. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Detrit samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Detrit zde již hledalo 355 uživatelů před vámi.