logo

Destilace je čisticí operace, při níž se oddělují dvě nebo více kapalin, které se liší těkavostí. Je to metoda oddělování kapalných látek založená na různé těkavosti složek ve vroucí kapalné směsi. Uplatňuje se v chemickém průmyslu například při zpracování ropy či v potravinářském průmyslu při výrobě pálenky — destilátů.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Destilace. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Destilace samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Destilace zde již hledalo 327 uživatelů před vámi.