logo

Označuje původně zhruba desetiprocentní daň placenou náboženské (např. kostelu, chrámu, církvi) či světské (král, lenní pán) instituci nebo starověkému božstvu. Tato povinnost byla běžná v mnoha starověkých kulturách a to přes celý středověk až do raného novověku. V Čechách byl desátek zrušen až v roce 1848.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Desátek. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Desátek samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Desátek zde již hledalo 298 uživatelů před vámi.