logo

Deratizace je proces likvidace krys a jiných hlodavců (potkanů, myší, křečků) různými prostředky zejména v obytných prostorech. Deratizace se podle použitých prostředků dělí na mechanickou (užívající pasti na myši a podobné technické prostředky) a chemickou (užívající jedy, nazývané rodenticidy). Deratizace se provádí se za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Deratizace. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Deratizace samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Deratizace zde již hledalo 363 uživatelů před vámi.