logo

Demi glase je výraz pro silný telecí nebo hovězí vývar. Je připravován pomalým táhnutím vývaru, tedy jen mírným probubláváním. To se děje až 36 hodin, většinou ale přes noc.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova demi glace. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín demi glace samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo demi glace zde již hledalo 654 uživatelů před vámi.