logo

Je osoba která provádí degustaci, tzn. posuzování kvality potravin a nápojů.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Degustátor. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Degustátor samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Degustátor zde již hledalo 386 uživatelů před vámi.