logo

Cykasy patří k rostlinám dožívajícím se nejdelšího věku na světě, jsou známy cykasy starší 1100 let. Cykasy se na první pohled podobají podsaditým palmám, se kterými ovšem nemají nic společného. Jako nahosemenné mají blíže k jehličnanům. Cykasy v minulosti byly a stále jsou zdrojem potravy pro domorodce, kteří připravují placky ze škrobovitého středu kmene (tzv. ságo), případně semen. Je známo i kvašení pro výrobu alkoholických nápojů.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Cykas (Cycas circinalis L.). Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Cykas (Cycas circinalis L.) samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Cykas (Cycas circinalis L.) zde již hledalo 381 uživatelů před vámi.