logo

Pěstuje se jeden rok, je řazená mezi okopaniny. Převážná část sklízené masy (cca 80%) je ukryta pod zemí ve formě zásobního kořenu, tzv. bulvy. Listy vyrůstající z bulvy se nazývají chrást. Sklizené bulvy jsou využívány v cukrovarnickém průmyslu, pro výrobu lihu a nyní již omezeně jako krmivo pro hospodářská zvířata.Cukrová řepa je základní surovinou pro výrobu cukru u nás.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Cukrová řepa. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Cukrová řepa samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Cukrová řepa zde již hledalo 845 uživatelů před vámi.