logo

V dnešní době je termín claret chráněným výrazem v EU pro označení červených vín z Bordeaux. V České republice je slovem Claret (Klaret) označeno takové víno, které bylo vyrobeno z hroznů modré odrůdy bez nakvášení. Tak jsou v ČR vyráběna některá růžová vína. A vyjímečně i některá bílá vína.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Claret. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Claret samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Claret zde již hledalo 309 uživatelů před vámi.