logo

Je nazýván též sorgo, je zemědělsky významný rod rostlin z čeledi lipnicovité. Zrno se pěstuje k lidské konzumaci (např. mouka), krmení zvířat nebo technickým účelům. Je významnou součástí potravy obyvatel Afriky, Indie, Číny a Egypta.Připravují z něho mouku k přípravě placek nebo kaše.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Čirok. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Čirok samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Čirok zde již hledalo 760 uživatelů před vámi.