logo

Cholesterol je látka tukové povahy, která je součástí každé naší buňky. Je důležitou stavební jednotkou nervů, mozkových buněk a některých hormonů. Většinu si ho organismus vyrábí sám, část pak přijímáme ve stravě. Cholesterol je pro organizmus nepostradatelný, ale na druhou stranu ho nesmíme mít v krvi nadbytek. Cholesterol je jedním z významných rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění (tato onemocnění způsobují více než 50 % všech úmrtí V ČR). Onemocnění charakteristické zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi se nazývá hyperlipidemie neboli hyperlipoprotenie.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Cholesterol. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Cholesterol samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Cholesterol zde již hledalo 312 uživatelů před vámi.