logo

Obsahuje nejméně 90 procentní podíl žita z celkové hmotnosti. Má mírně nakyslou chuť. Je poměrně těžký a hutný, protože žito má menší obsah lepku.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Chléb žitný. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Chléb žitný samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Chléb žitný zde již hledalo 381 uživatelů před vámi.