logo

Takový speciální chléb kromě pšenice a žita obsahuje také další složku, jako obiloviny, olejniny, luštěniny nebo brambory, v množství nejméně 10 procent.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Chléb speciální. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Chléb speciální samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Chléb speciální zde již hledalo 337 uživatelů před vámi.