logo

Tento pekařský výrobek obsahuje nejméně 90 procentní podíl mlýnských výrobků z pšenice.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Chléb pšeničný. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Chléb pšeničný samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Chléb pšeničný zde již hledalo 308 uživatelů před vámi.