logo

U tohoto výrobku podíl pšenice musí být větší než 50% a žita více než 10%.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Chléb pšenično-žitný. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Chléb pšenično-žitný samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Chléb pšenično-žitný zde již hledalo 290 uživatelů před vámi.