logo

Též lednice, lednička, je skříň obsahující chladicí stroj a sloužící k uchování potravin při nízké teplotě asi 5 °C. V minulosti byla lednička skutečně chlazena ledem. Jednalo se o tepelně izolovanou dvouplášťovou skříň, do níž se vkládal přírodní led. Ten postupně tál a ochlazoval vnitřek ledničky na stálou teplotu 0 °C. Dnes existují čtyři odlišné principy chlazení ledniček: kompresorové, absorpční, adsorpční a na bázi Peltierova článku. Chladnička bývá obvykle elektrická, ale existují i typy plynové, případně využívající jiných zdrojů energie.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Chladnička. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Chladnička samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Chladnička zde již hledalo 394 uživatelů před vámi.