logo

Je výraz, který se vztahuje k určitému prostředí nebo k určitým vínům. Bordeauxské víno.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Chateau (šato). Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Chateau (šato) samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Chateau (šato) zde již hledalo 460 uživatelů před vámi.