logo
Ve Valašském nářečí znamená ostružina.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Černá maľina. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Černá maľina samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Černá maľina zde již hledalo 310 uživatelů před vámi.