logo

Černá kuchyně tvoří prostor v domě, převážně v zadní či boční části síně, s otevřeným komínem trychtýřovitého tvaru o větším průměru, zvaného též lezák či plášťák, pod nímž bylo otevřené ohniště, v pozdějších dobách pak různá topná zařízení, jako např. sporák či pec. Černou kuchyni znali již Římané, byla budována v patricijských domech. Název pochází od zčernalých stěn kouřem vystupujícím z otevřeného ohniště.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Černá kuchyně. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Černá kuchyně samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Černá kuchyně zde již hledalo 355 uživatelů před vámi.