logo

Cedr je rod horských dlouhověkých jehličnatých stálezelených stromů dosahujících mohutného vzrůstu. Obyvatelé Uralu, Sibiře a evropského severu od dávných dob věděli o léčivých vlastnostech cedru. Z cedrových oříšků se získává cenný rostlinný olej, který mimo své nutriční vlastnosti má i celou řadu léčivých vlastností.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Cedr. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Cedr samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Cedr zde již hledalo 220 uživatelů před vámi.