logo
V kuchařské terminologii cukřiti.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Candírovati (kandírovati). Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Candírovati (kandírovati) samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Candírovati (kandírovati) zde již hledalo 320 uživatelů před vámi.