logo

Je geneticky modifikovaná kukuřice, která si vyrábí toxin proti zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis), a proto jí není potřeba chránit před škůdci pomocí jedovatých pesticidů.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Bt-kukuřice. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Bt-kukuřice samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Bt-kukuřice zde již hledalo 269 uživatelů před vámi.