logo

Je enzym,který je schopen rozkládat proteiny, štěpí bílkoviny a napomáhá jejich trávení. Je obsažený především v ananasu.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Bromelin. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Bromelin samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Bromelin zde již hledalo 359 uživatelů před vámi.