logo

Je odborný výraz pro vyjádření všech charakteristik vína po čichové stránce.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Bouquet – buket. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Bouquet – buket samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Bouquet – buket zde již hledalo 289 uživatelů před vámi.