logo

BMI se vypočítá jako hmotnost pacienta v kilogramech dělená druhou mocninou výšky v metrech. Dá se tak vypočítat podíl tuku v organismu a počínající obezita.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova BMI - Body mass index. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín BMI - Body mass index samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo BMI - Body mass index zde již hledalo 330 uživatelů před vámi.